DRM là gì? Nghĩa của từ drm

DRM là gì?

DRM“Digital Rights Management” trong tiếng Anh.

DRM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRM“Digital Rights Management”.

Digital Rights Management: Quản lý bản quyền kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DRM

DRM có nghĩa “Digital Rights Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý bản quyền kỹ thuật số”.