DSL là gì? Nghĩa của từ dsl

DSL là gì?

DSL“Digital Subscriber Line” trong tiếng Anh.

DSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSL“Digital Subscriber Line”.

Digital Subscriber Line: Đường dây thuê bao kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DSL

DSL có nghĩa “Digital Subscriber Line”, dịch sang tiếng Việt là “Đường dây thuê bao kỹ thuật số”.