DSLR là gì? Nghĩa của từ dslr

DSLR là gì?

DSLR“Digital single-lens reflex” trong tiếng Anh.

DSLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSLR“Digital single-lens reflex”.

Digital single-lens reflex: Máy ảnh phản xạ đơn ống kính số.

Giải thích ý nghĩa của DSLR

DSLR có nghĩa “Digital single-lens reflex”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ảnh phản xạ đơn ống kính số”.