DSM là gì? Nghĩa của từ dsm

DSM là gì?

DSM“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” trong tiếng Anh.

DSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSM“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần.

Giải thích ý nghĩa của DSM

DSM có nghĩa “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, dịch sang tiếng Việt là “Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần”.