DSWA là gì? Nghĩa của từ dswa

DSWA là gì?

DSWA“Defense Special Weapons Agency” trong tiếng Anh.

DSWA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSWA“Defense Special Weapons Agency”.

Defense Special Weapons Agency: Cơ quan Vũ khí Đặc biệt Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DSWA

DSWA có nghĩa “Defense Special Weapons Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Vũ khí Đặc biệt Quốc phòng”.