DTL là gì? Nghĩa của từ dtl

DTL là gì?

DTL“Diode-transistor logicc” trong tiếng Anh.

DTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTL“Diode-transistor logicc”.

Diode-transistor logicc: Diode-transistor logicc.
điện tử.

Giải thích ý nghĩa của DTL

DTL có nghĩa “Diode-transistor logicc”, dịch sang tiếng Việt là “Diode-transistor logicc”.