DTLS là gì? Nghĩa của từ dtls

DTLS là gì?

DTLS“Datagram Transport Layer Security” trong tiếng Anh.

DTLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTLS“Datagram Transport Layer Security”.

Datagram Transport Layer Security: Bảo mật lớp truyền tải Datagram.

Một số kiểu DTLS viết tắt khác:

Datagram TLS.

Giải thích ý nghĩa của DTLS

DTLS có nghĩa “Datagram Transport Layer Security”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo mật lớp truyền tải Datagram”.