DTP là gì? Nghĩa của từ dtp

DTP là gì?

DTP“Desktop publishing” trong tiếng Anh.

DTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTP“Desktop publishing”.

Desktop publishing: Chế bản điện tử.
Đề cập đến công việc thiết kế và tạo ra tài liệu bằng cách sử dụng các phần mềm dàn trang trên máy tính cá nhân. Nó còn có một cách gọi khác cũng dễ hiểu, thông dụng không kém đó là "xuất bản trên máy tính để bàn".

Một số kiểu DTP viết tắt khác:

Desktop Tablet Press: Máy tính bảng để bàn.

Dynamic Trunking Protocol: Giao thức Trunking động.

Drug therapy problems: Các vấn đề về điều trị bằng thuốc.

Giải thích ý nghĩa của DTP

DTP có nghĩa “Desktop publishing”, dịch sang tiếng Việt là “Chế bản điện tử”.