DUNE là gì? Nghĩa của từ dune

DUNE là gì?

DUNE“Deep Underground Neutrino Experiment” trong tiếng Anh.

DUNE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DUNE“Deep Underground Neutrino Experiment”.

Deep Underground Neutrino Experiment: Thí nghiệm Neutrino sâu trong lòng đất.

Một số kiểu DUNE viết tắt khác:

Dark Universe Explorer: Nhà thám hiểm vũ trụ đen tối.

Giải thích ý nghĩa của DUNE

DUNE có nghĩa “Deep Underground Neutrino Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thí nghiệm Neutrino sâu trong lòng đất”.