DUSD là gì? Nghĩa của từ dusd

DUSD là gì?

DUSD“Deputy Under-Secretary of Defense” trong tiếng Anh.

DUSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DUSD“Deputy Under-Secretary of Defense”.

Deputy Under-Secretary of Defense: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DUSD

DUSD có nghĩa “Deputy Under-Secretary of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng”.