DV là gì? Nghĩa của từ dv

DV là gì?

DV“Dịch vụ” trong tiếng Việt, “Digital Video” trong tiếng Anh.

DV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DV“Dịch vụ”, “Digital Video”.

Dịch vụ.

Digital Video: Video kĩ thuật số.

Một số kiểu DV viết tắt khác:

Dhivehi language: Ngôn ngữ Dhivehi.
mã ISO 639-1: dv.

Daily Value: Giá trị hàng ngày.
hướng dẫn thực phẩm của FDA.

Diễn viên.

Giải thích ý nghĩa của DV

VIỆT NGỮ.

DV có nghĩa “Dịch vụ” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

DV có nghĩa “Digital Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video kĩ thuật số”.