DWB là gì? Nghĩa của từ dwb

DWB là gì?

DWB“Dictionary of Welsh Biography” trong tiếng Anh.

DWB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWB“Dictionary of Welsh Biography”.

Dictionary of Welsh Biography: Từ điển tiểu sử xứ Wales.

Một số kiểu DWB viết tắt khác:

Deadman Wonder Band: Ban nhạc kỳ quan Deadman.

Driving While Black: Lái xe trong khi da đen.

Digital Wholesale Bank: Ngân hàng bán buôn kỹ thuật số.

Doctor Who Bulletin: Bản tin Bác sĩ.

Directorate of Works and Building: Ban giám đốc công trình và tòa nhà.

Giải thích ý nghĩa của DWB

DWB có nghĩa “Dictionary of Welsh Biography”, dịch sang tiếng Việt là “Từ điển tiểu sử xứ Wales”.