DWDM là gì? Nghĩa của từ dwdm

DWDM là gì?

DWDM“Dense Wavelength Division Multiplexing” trong tiếng Anh.

DWDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWDM“Dense Wavelength Division Multiplexing”.

Dense Wavelength Division Multiplexing: Ghép kênh phân chia theo bước sóng dày đặc.

Một số kiểu DWDM viết tắt khác:

Dense WDM: WDM dày đặc.

Giải thích ý nghĩa của DWDM

DWDM có nghĩa “Dense Wavelength Division Multiplexing”, dịch sang tiếng Việt là “Ghép kênh phân chia theo bước sóng dày đặc”.