DWG là gì? Nghĩa của từ dwg

DWG là gì?

DWG“Divisional Wargame” trong tiếng Anh.

DWG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWG“Divisional Wargame”.

Divisional Wargame: Divisional Wargame.
mô phỏng quân sự.

Giải thích ý nghĩa của DWG

DWG có nghĩa “Divisional Wargame”, dịch sang tiếng Việt là “Divisional Wargame”.