DWI là gì? Nghĩa của từ dwi

DWI là gì?

DWI“Dance With Intensity” trong tiếng Anh.

DWI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWI“Dance With Intensity”.

Dance With Intensity: Khiêu vũ với Cường độ.

Một số kiểu DWI viết tắt khác:

Danish West Indies: Tây Ấn Đan Mạch.

Diffusion-Weighted Imaging: Hình ảnh có trọng số khuếch tán.

Direct Water Injection: Phun nước trực tiếp.

Disaster Welfare Inquiry: Điều tra Phúc lợi Thảm họa.

Drinking Water Inspectorate: Thanh tra Nước uống.

Driving While Intoxicated/Impaired: Lái xe trong khi say / Khiếm thị.

Giải thích ý nghĩa của DWI

DWI có nghĩa “Dance With Intensity”, dịch sang tiếng Việt là “Khiêu vũ với Cường độ”.