DZD là gì? Nghĩa của từ dzd

DZD là gì?

DZD“Algerian dinar” trong tiếng Anh.

DZD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DZD“Algerian dinar”.

Algerian dinar: Đồng dinar Algeria.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của DZD

DZD có nghĩa “Algerian dinar”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng dinar Algeria”.