DZO là gì? Nghĩa của từ dzo

DZO là gì?

DZO“Depleted Zinc Oxide” trong tiếng Anh.

DZO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DZO“Depleted Zinc Oxide”.

Depleted Zinc Oxide: Oxit Kẽm cạn kiệt.
biệt ngữ vật lý / hóa học.

Một số kiểu DZO viết tắt khác:

Dzongkha language: Ngôn ngữ Dzongkha.
mã ISO 639-2: dzo.

Giải thích ý nghĩa của DZO

DZO có nghĩa “Depleted Zinc Oxide”, dịch sang tiếng Việt là “Oxit Kẽm cạn kiệt”.