EAF là gì? Nghĩa của từ eaf

EAF là gì?

EAF“Electric Arc Furnace” trong tiếng Anh.

EAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EAF“Electric Arc Furnace”.

Electric Arc Furnace: Lò hồ quang điện.

Một số kiểu EAF viết tắt khác:

Egyptian Air Force: Không quân Ai Cập.

Effort Adjustment Factor: Yếu tố điều chỉnh nỗ lực.

Enterprise Architecture Framework: Khung kiến ​​trúc doanh nghiệp.

Ethiopian Athletic Federation: Liên đoàn điền kinh Ethiopia.

European Alliance for Freedom: Liên minh Châu Âu vì Tự do.

Eastern Air Force: Lực lượng không quân miền Đông.

East Asia Forum: Diễn đàn Đông Á.

Expeditionary Airfield: Sân bay Viễn chinh.

Early Anatolian Farmers: Nông dân Anatolian sơ khai.

Egyptian Athletic Federation: Liên đoàn điền kinh Ai Cập.

Ecosystem Approach to Fisheries: Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái đối với nghề cá.

Ecuadorian Air Force: Lực lượng không quân Ecuador.

Equivalent Availability Factor: Hệ số khả dụng tương đương.

East African Federation: Liên bang Đông Phi.

European Air Force: Lực lượng Không quân Châu Âu.

Ethiopian Athletics Federation: Liên đoàn điền kinh Ethiopia.

Environmental Action Foundation: Tổ chức hành động vì môi trường.

Eastern Anarchist Federation: Liên đoàn vô chính phủ phương Đông.

Expeditionary Air Force: Lực lượng không quân viễn chinh.

Ethiopian Air Force: Không quân Ethiopia.

EECONET Action Fund: Quỹ hành động EECONET.

Edinburgh Art Festival: Lễ hội nghệ thuật Edinburgh.

Educational Advancement Foundation: Quỹ Tiến bộ Giáo dục.

Experimental Art Foundation: Tổ chức nghệ thuật thử nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của EAF

EAF có nghĩa “Electric Arc Furnace”, dịch sang tiếng Việt là “Lò hồ quang điện”.