EBS là gì? Nghĩa của từ ebs

EBS là gì?

EBS“Emergency Bunker Surcharge” trong tiếng Anh.

EBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBS“Emergency Bunker Surcharge”.

Emergency Bunker Surcharge: Phụ phí nhiên liệu khẩn cấp.
Được biết đến với tên gọi phổ biến hơn là "phụ phí xăng dầu".

Một số kiểu EBS viết tắt khác:

Electronic Braking System: Hệ thống phanh điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EBS

EBS có nghĩa “Emergency Bunker Surcharge”, dịch sang tiếng Việt là “Phụ phí nhiên liệu khẩn cấp”.