EBSA là gì? Nghĩa của từ ebsa

EBSA là gì?

EBSA“Employee Benefits Security Administration” trong tiếng Anh.

EBSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBSA“Employee Benefits Security Administration”.

Employee Benefits Security Administration: Quyền lợi Nhân viên Quản lý Bảo mật.

Giải thích ý nghĩa của EBSA

EBSA có nghĩa “Employee Benefits Security Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Quyền lợi Nhân viên Quản lý Bảo mật”.