ECS là gì? Nghĩa của từ ecs

ECS là gì?

ECS“Emergency Contact System” trong tiếng Anh.

ECS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECS“Emergency Contact System”.

Emergency Contact System: Hệ thống liên lạc khẩn cấp.

Một số kiểu ECS viết tắt khác:

Enhanced Chip Set: Bộ chip nâng cao.
tính toán.

EOSDIS Core System: Hệ thống lõi EOSDIS.

Extended Chip Set: Bộ chip mở rộng.
điện toán.

Giải thích ý nghĩa của ECS

ECS có nghĩa “Emergency Contact System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống liên lạc khẩn cấp”.