EDAC là gì? Nghĩa của từ edac

EDAC là gì?

EDAC“Error Detection And Correction” trong tiếng Anh.

EDAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDAC“Error Detection And Correction”.

Error Detection And Correction: Phát hiện và sửa lỗi.

Giải thích ý nghĩa của EDAC

EDAC có nghĩa “Error Detection And Correction”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện và sửa lỗi”.