EDCS là gì? Nghĩa của từ edcs

EDCS là gì?

EDCS“Environmental Data Coding Specification” trong tiếng Anh.

EDCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDCS“Environmental Data Coding Specification”.

Environmental Data Coding Specification: Đặc điểm kỹ thuật mã hóa dữ liệu môi trường.

Giải thích ý nghĩa của EDCS

EDCS có nghĩa “Environmental Data Coding Specification”, dịch sang tiếng Việt là “Đặc điểm kỹ thuật mã hóa dữ liệu môi trường”.