EDD là gì? Nghĩa của từ edd

EDD là gì?

EDD“Earliest Due Date” trong tiếng Anh.

EDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDD“Earliest Due Date”.

Earliest Due Date: Ngày đến hạn sớm nhất.

Một số kiểu EDD viết tắt khác:

Electron-Detachment Dissociation: Phân ly tách điện tử.

Employment Development Department: Cục Phát triển Việc làm.
cơ quan tiểu bang California.

End-Diastolic Dimension: Kích thước cuối tâm trương.

Expected Date of Delivery: Ngày dự kiến ​​sinh.
mang thai.

Giải thích ý nghĩa của EDD

EDD có nghĩa “Earliest Due Date”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày đến hạn sớm nhất”.