EDH là gì? Nghĩa của từ edh

EDH là gì?

EDH“Eastman Dental Hospital” trong tiếng Anh.

EDH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDH“Eastman Dental Hospital”.

Eastman Dental Hospital: Bệnh viện nha khoa Eastman.

Giải thích ý nghĩa của EDH

EDH có nghĩa “Eastman Dental Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện nha khoa Eastman”.