EGD là gì? Nghĩa của từ egd

EGD là gì?

EGD“Ethernet Global Data” trong tiếng Anh.

EGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGD“Ethernet Global Data”.

Ethernet Global Data: Dữ liệu toàn cầu Ethernet.

Một số kiểu EGD viết tắt khác:

Esophagogastroduodenoscopy: Soi thực quản.

Effectiveness Guidance Document: Tài liệu Hướng dẫn Hiệu quả.

European Golf Design: Thiết kế sân gôn Châu Âu.

Equality-Generating Dependency: Sự phụ thuộc tạo ra bình đẳng.

Electronic Government Directorate: Ban Giám đốc Chính phủ Điện tử.

Exelby Green Dragon: Rồng xanh Exelby.

Evolved Gas Detection: Phát hiện khí đã phát triển.

Environmental Graphic Design: Thiết kế đồ họa môi trường.

Electronic Gaming Devices: Thiết bị chơi game điện tử.

Engineering, Graphics, and Design: Kỹ thuật, Đồ họa và Thiết kế.

Giải thích ý nghĩa của EGD

EGD có nghĩa “Ethernet Global Data”, dịch sang tiếng Việt là “Dữ liệu toàn cầu Ethernet”.