EK là gì? Nghĩa của từ ek

EK là gì?

EK“Equatorial Guinea” trong tiếng Anh.

EK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EK“Equatorial Guinea”.

Equatorial Guinea: Equatorial Guinea.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu EK viết tắt khác:

Exakelvin: Exakelvin.

Giải thích ý nghĩa của EK

EK có nghĩa “Equatorial Guinea”, dịch sang tiếng Việt là “Equatorial Guinea”.