EKMS là gì? Nghĩa của từ ekms

EKMS là gì?

EKMS“Electronic Key Management System” trong tiếng Anh.

EKMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EKMS“Electronic Key Management System”.

Electronic Key Management System: Hệ thống quản lý khóa điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EKMS

EKMS có nghĩa “Electronic Key Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý khóa điện tử”.