EMP là gì? Nghĩa của từ emp

EMP là gì?

EMP“ElectroMagnetic Pulse” trong tiếng Anh.

EMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMP“ElectroMagnetic Pulse”.

ElectroMagnetic Pulse: Xung điện từ.

Giải thích ý nghĩa của EMP

EMP có nghĩa “ElectroMagnetic Pulse”, dịch sang tiếng Việt là “Xung điện từ”.