EO là gì? Nghĩa của từ eo

EO là gì?

EO“Electro-Optics” trong tiếng Anh.

EO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EO“Electro-Optics”.

Electro-Optics: Quang học điện tử.

Một số kiểu EO viết tắt khác:

Engagement Operations: Hoạt động giao dịch.

Esperanto language: Ngôn ngữ Esperanto.
mã ISO 639-1: eo.

Giải thích ý nghĩa của EO

EO có nghĩa “Electro-Optics”, dịch sang tiếng Việt là “Quang học điện tử”.