EOE là gì? Nghĩa của từ eoe

EOE là gì?

EOE“Equal Opportunity Employment” trong tiếng Anh.

EOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOE“Equal Opportunity Employment”.

Equal Opportunity Employment: Cơ hội bình đẳng việc làm.

Một số kiểu EOE viết tắt khác:

Eosinophilic esophagitis: Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan.
EoE.

European Options Exchange: Sàn giao dịch quyền chọn châu Âu.

ESPN Original Entertainment: Giải trí nguyên bản ESPN.

East of England: Phía đông nước Anh.
EoE.

Encyclopedia of Earth: Bách khoa toàn thư về Trái đất.
EoE.

Educational Object Economy: Nền kinh tế đối tượng giáo dục.

Giải thích ý nghĩa của EOE

EOE có nghĩa “Equal Opportunity Employment”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ hội bình đẳng việc làm”.