EOSAT là gì? Nghĩa của từ eosat

EOSAT là gì?

EOSAT“Earth Observation Satellite” trong tiếng Anh.

EOSAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOSAT“Earth Observation Satellite”.

Earth Observation Satellite: Vệ tinh quan sát Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của EOSAT

EOSAT có nghĩa “Earth Observation Satellite”, dịch sang tiếng Việt là “Vệ tinh quan sát Trái đất”.