EPIRB là gì? Nghĩa của từ epirb

EPIRB là gì?

EPIRB“Emergency Position Indicating Radio Beacon” trong tiếng Anh.

EPIRB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPIRB“Emergency Position Indicating Radio Beacon”.

Emergency Position Indicating Radio Beacon: Vị trí khẩn cấp chỉ báo tín hiệu vô tuyến.

Giải thích ý nghĩa của EPIRB

EPIRB có nghĩa “Emergency Position Indicating Radio Beacon”, dịch sang tiếng Việt là “Vị trí khẩn cấp chỉ báo tín hiệu vô tuyến”.