EPOC là gì? Nghĩa của từ epoc

EPOC là gì?

EPOC“Excess Post-exercise Oxygen Consumption” trong tiếng Anh.

EPOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPOC“Excess Post-exercise Oxygen Consumption”.

Excess Post-exercise Oxygen Consumption: Tiêu thụ oxy dư thừa sau khi tập thể dục.

Một số kiểu EPOC viết tắt khác:

European Office of Creation: Văn phòng Sáng tạo Châu Âu.

EPON Protocol Over Coax: Giao thức EPON Over Coax.

Excess Postexercise Oxygen Consumption: Tiêu thụ oxy Postexercise dư thừa.

EUCOM Plans and Operations Center: Trung tâm Điều hành và Kế hoạch EUCOM.

Electrochemical Promotion Of Catalysis: Xúc tiến điện hóa của xúc tác.

Education and Public Outreach Chapter: Chương Giáo dục và Tiếp cận Công chúng.

Education and Public Outreach Committee: Ủy ban Giáo dục và Tiếp cận Công chúng.

Giải thích ý nghĩa của EPOC

EPOC có nghĩa “Excess Post-exercise Oxygen Consumption”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu thụ oxy dư thừa sau khi tập thể dục”.