EPPA là gì? Nghĩa của từ eppa

EPPA là gì?

EPPA“Employee Polygraph Protection Act” trong tiếng Anh.

EPPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPPA“Employee Polygraph Protection Act”.

Employee Polygraph Protection Act: Đạo luật Bảo vệ Nhân viên Polygraph.

Giải thích ý nghĩa của EPPA

EPPA có nghĩa “Employee Polygraph Protection Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Bảo vệ Nhân viên Polygraph”.