EPW là gì? Nghĩa của từ epw

EPW là gì?

EPW“Earth Penetrator Weapon” trong tiếng Anh.

EPW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPW“Earth Penetrator Weapon”.

Earth Penetrator Weapon: Earth Penetrator Weapon.

Một số kiểu EPW viết tắt khác:

Earth Penetrator Warhead: Earth Penetrator Warhead.

Enemy Prisoner of War: Kẻ thù tù nhân chiến tranh.

Giải thích ý nghĩa của EPW

EPW có nghĩa “Earth Penetrator Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Earth Penetrator Weapon”.