EQMS là gì? Nghĩa của từ eqms

EQMS là gì?

EQMS“Enterprise Quality Management Software” trong tiếng Anh.

EQMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EQMS“Enterprise Quality Management Software”.

Enterprise Quality Management Software: Phần mềm quản lý chất lượng doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của EQMS

EQMS có nghĩa “Enterprise Quality Management Software”, dịch sang tiếng Việt là “Phần mềm quản lý chất lượng doanh nghiệp”.