ERM là gì? Nghĩa của từ erm

ERM là gì?

ERM“Enterprise Risk Management” trong tiếng Anh.

ERM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERM“Enterprise Risk Management”.

Enterprise Risk Management: Quản lý rủi ro doanh nghiệp.

Một số kiểu ERM viết tắt khác:

Enterprise Report Management: Quản lý báo cáo doanh nghiệp.

Environmental Resource Management: Quản lý tài nguyên môi trường.

Effects Range Median: Trung bình phạm vi hiệu ứng.

Epiretinal Membrane: Màng ngoài bì.

Emotion-in-relationships model: Mô hình tình cảm trong mối quan hệ.

Entity–Relationship Model: Mô hình mối quan hệ-thực thể.

Enterprise Relationship Management: Quản lý quan hệ doanh nghiệp.

Electronic Resource Management: Quản lý tài nguyên điện tử.

Embedding Rich Media: Nhúng nội dung đa phương tiện.

Empirical Risk Minimization: Giảm thiểu rủi ro theo kinh nghiệm.

Employee Relationship Management: Quản lý quan hệ nhân viên.

Giải thích ý nghĩa của ERM

ERM có nghĩa “Enterprise Risk Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý rủi ro doanh nghiệp”.