ESEA là gì? Nghĩa của từ esea

ESEA là gì?

ESEA“Elementary and Secondary Education Act” trong tiếng Anh.

ESEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESEA“Elementary and Secondary Education Act”.

Elementary and Secondary Education Act: Đạo luật giáo dục tiểu học và trung học.
Tên một đạo luật liên bang của Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ESEA

ESEA có nghĩa “Elementary and Secondary Education Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật giáo dục tiểu học và trung học”.