ESI là gì? Nghĩa của từ esi

ESI là gì?

ESI“Electrospray Ionization” trong tiếng Anh.

ESI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESI“Electrospray Ionization”.

Electrospray Ionization: Ion hóa tia điện.

Một số kiểu ESI viết tắt khác:

Export Substitution Industrialization: Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

Emergency Severity Index: Chỉ số mức độ nghiêm trọng khẩn cấp.

Earth Similarity Index: Chỉ số tương tự Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của ESI

ESI có nghĩa “Electrospray Ionization”, dịch sang tiếng Việt là “Ion hóa tia điện”.