ESS là gì? Nghĩa của từ ess

ESS là gì?

ESS“Executive Support System” trong tiếng Anh.

ESS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESS“Executive Support System”.

Executive Support System: Hệ thống hỗ trợ điều hành.
Dạng hệ thống dành riêng cho các nhà điều hành, lãnh đạo với công dụng hỗ trợ và giúp đỡ trong việc kinh doanh.

Một số kiểu ESS viết tắt khác:

Earth System Science: Khoa học Hệ thống Trái đất.

European Social Survey: Khảo sát xã hội châu Âu.

Epworth Sleepiness Scale: Thang đo buồn ngủ Epworth.

Euthyroid Sick Syndrome: Hội chứng bệnh Euthyroid.

Explained sum of squares: Giải thích tổng bình phương.

Environmental Stress Screening: Sàng lọc căng thẳng môi trường.

Evolutionarily Stable Strategy: Chiến lược ổn định tiến hóa.

Electronic Switching System: Hệ thống chuyển mạch điện tử.

Employee Self-Service: Nhân viên tự phục vụ.

Emotion-Sensitive Software: Phần mềm nhạy cảm với cảm xúc.

Giải thích ý nghĩa của ESS

ESS có nghĩa “Executive Support System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hỗ trợ điều hành”.