EXT là gì? Nghĩa của từ ext

EXT là gì?

EXT“Extended File System” trong tiếng Anh.

EXT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EXT“Extended File System”.

Extended File System: Hệ thống tệp mở rộng.
Tên của hệ thống tệp được tạo cho hệ điều hành Linux.

Một số kiểu EXT viết tắt khác:

Exterior: Ngoại cảnh.

Extension: Mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của EXT

EXT có nghĩa “Extended File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp mở rộng”.