FAV là gì? Nghĩa của từ fav

FAV là gì?

FAV“Favourite” trong tiếng Anh.

FAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FAV“Favourite”.

Favourite: Yêu thích.
Sở thích, vật / người được ưa chuộng (ưa thích).

Một số kiểu FAV viết tắt khác:

Favorito: Yêu thích.
Tiếng Bồ Đào Nha.

Fast Attack Vehicle: Xe tấn công nhanh.

Film Animation Video: Phim hoạt hình video.

Faversham railway station: Nhà ga đường sắt Faversham.

Fertilizer Association of VietNam: Hiệp hội phân bón Việt Nam.

Fistule Artério Veineuse: Hốc động mạch.
Tiếng Pháp.

Venezuelan Air Force: Không quân Venezuela.

Giải thích ý nghĩa của FAV

FAV có nghĩa “Favourite”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu thích”.