FBU là gì? Nghĩa của từ fbu

FBU là gì?

FBU“Feedback Unit” trong tiếng Anh.

FBU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FBU“Feedback Unit”.

Feedback Unit: Đơn vị phản hồi.

Một số kiểu FBU viết tắt khác:

Fire Brigades Union: Liên đoàn cứu hỏa.

Fyns Boldspil-Union.

Fire Brigade Union: Công đoàn đội cứu hỏa.

Giải thích ý nghĩa của FBU

FBU có nghĩa “Feedback Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị phản hồi”.