FDV là gì? Nghĩa của từ fdv

FDV là gì?

FDV“Functional Dependency Violation” trong tiếng Anh.

FDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FDV“Functional Dependency Violation”.

Functional Dependency Violation: Vi phạm phụ thuộc chức năng.

Một số kiểu FDV viết tắt khác:

Fiji disease virus: Vi rút bệnh Fiji.

Flow Divider Valve: Van phân chia dòng chảy.

Giải thích ý nghĩa của FDV

FDV có nghĩa “Functional Dependency Violation”, dịch sang tiếng Việt là “Vi phạm phụ thuộc chức năng”.