FGA là gì? Nghĩa của từ fga

FGA là gì?

FGA“Functional Gene Array” trong tiếng Anh.

FGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FGA“Functional Gene Array”.

Functional Gene Array: Mảng gen chức năng.

Một số kiểu FGA viết tắt khác:

Foundation for Government Accountability: Nền tảng cho trách nhiệm giải trình của chính phủ.

Flugestone acetate: Flugestone axetat.

Field & Game Australia: Sân & trò chơi Australia.

Florida Gulf & Atlantic railroad: Vịnh Florida và đường sắt Đại Tây Dương.

Field-Goals Attempted: Mục tiêu thực địa đã cố gắng.

FATA Grand Alliance: Liên minh lớn FATA.

Fiat Group Automobiles.

Frontier Golf Association: Hiệp hội chơi gôn biên giới.

Forming Gas Annealing: Hình thành khí ủ.

Forest Garden Approach: Phương pháp tiếp cận Vườn rừng.

Functional Group Addition: Bổ sung nhóm chức năng.

Fellow of Gemmological Association: Thành viên của Hiệp hội Đá quý.

Federated General Assembly: Đại hội đồng liên bang.

Giải thích ý nghĩa của FGA

FGA có nghĩa “Functional Gene Array”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng gen chức năng”.