FHC là gì? Nghĩa của từ fhc

FHC là gì?

FHC“Familial Hypertrophic Cardiomyopathy” trong tiếng Anh.

FHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FHC“Familial Hypertrophic Cardiomyopathy”.

Familial Hypertrophic Cardiomyopathy: Bệnh cơ tim phì đại gia đình.

Một số kiểu FHC viết tắt khác:

Fixed Head Coupé: Cố định Head Coupé.

Francis Howell Central: Trung tâm Francis howell.

Alpha Gamma Delta Fraternity Housing Corporation: Tập đoàn nhà ở huynh đệ Alpha gamma delta.

Federal High Court of Nigeria: Tòa án tối cao liên bang Nigeria.

Field Hockey Canada: Khúc côn cầu Canada.

Family History Centers: Trung tâm Lịch sử Gia đình.

Frivolous Humorous Club: Câu lạc bộ hài hước phù phiếm.

Family History Center: Trung tâm Lịch sử Gia đình.

Friends Housing Cooperative: Hợp tác xã nhà bạn bè.

Formyltransferase/Hydrolase Complex: Phức hợp Formyltransferase / Hydrolase.
Fhc.

Friden Hotel Company: Công ty khách sạn Friden.

Federal High Court: Tòa án tối cao liên bang.

Fossil HydroCarbon: HydroCarbon hóa thạch.

First Half-Cousins: Anh em họ nửa đầu.

Fernando Henrique Cardoso.

Forum Horizon Chimie.

Giải thích ý nghĩa của FHC

FHC có nghĩa “Familial Hypertrophic Cardiomyopathy”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh cơ tim phì đại gia đình”.