FHR là gì? Nghĩa của từ fhr

FHR là gì?

FHR“Fetal Heart Rate” trong tiếng Anh.

FHR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FHR“Fetal Heart Rate”.

Fetal Heart Rate: Nhịp tim thai nhi.

Một số kiểu FHR viết tắt khác:

Flint Hills Resources: Tài nguyên Flint Hills.

Federation of Hockey of the RSFSR / Russia: Liên đoàn khúc côn cầu RSFSR / Nga.

Financial Health Rating: Xếp hạng sức khỏe tài chính.

Frontal Head Restraint: Kiềm chế đầu trước.

Financial History Review: Đánh giá lịch sử tài chính.

Giải thích ý nghĩa của FHR

FHR có nghĩa “Fetal Heart Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Nhịp tim thai nhi”.