FPC là gì? Nghĩa của từ fpc

FPC là gì?

FPC“Free Pascal Compiler” trong tiếng Anh.

FPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FPC“Free Pascal Compiler”.

Free Pascal Compiler: Trình biên dịch Pascal miễn phí.

Một số kiểu FPC viết tắt khác:

Federal Prison Camp: Trại tù liên bang.

Fermentation-Produced Chymosin: Chymosin được sản xuất lên men.

Federal Power Commission: Ủy ban quyền lực liên bang.

Financial Policy Committee: Ủy ban chính sách tài chính.

fibrocystin/polyductin.

Frontopolar cortex: Vỏ não trước.

Flexible Printed Circuit: Mạch in linh hoạt.

Flexible Circuit Board: Bảng mạch linh hoạt.

Fast Patrol Craft: Thủ công tuần tra nhanh.

Foreign Policy Centre: Trung tâm Chính sách Đối ngoại.

FIBA Polynesian Basketball Cup: Cúp bóng rổ Polynesia FIBA.

Flexible Printed Circuits: Mạch in linh hoạt.

FingerPrinted Contigs: Đường nét vân tay.

Puntacana Foundation: Quỹ Puntacana.

Foundation for Pluralism and Coexistence: Nền tảng cho Chủ nghĩa Đa nguyên và Chung sống.

Forest Protection Committee: Ủy ban kiểm lâm.

Future Pension Centre: Trung tâm hưu trí trong tương lai.

Florida Parole Commission: Ủy ban tạm tha Florida.

Fast Patrol Crafts: Thủ công tuần tra nhanh.

Formosa Plastics Corporation: Công ty Cổ phần Nhựa Formosa.

Factory Production Control: Kiểm soát sản xuất nhà máy.

Free Pentecostal College: Cao đẳng Ngũ tuần miễn phí.

Financial Policy Council: Hội đồng chính sách tài chính.

Fingerprint Cards: Thẻ vân tay.

First Presbyterian Church: Nhà thờ Trưởng lão đầu tiên.

Farthest-Point Clustering: Phân cụm điểm xa nhất.

Finite Population Correction: Chỉnh sửa dân số hữu hạn.

Fashion Pakistan Council: Hội đồng thời trang Pakistan.

Firearms Policy Coalition: Liên minh Chính sách Vũ khí.

Freedom Party of Canada: Đảng Tự do của Canada.

Foreign Press Center: Trung tâm báo chí nước ngoài.

Family Policy Council: Hội đồng chính sách gia đình.

Field Punishment Centre: Trung tâm trừng phạt hiện trường.

Fortress Plotting Centre: Trung tâm âm mưu pháo đài.

Financial Planning Coalition: Liên minh Kế hoạch Tài chính.

Forest Products Commission: Ủy ban lâm sản.

Fork Protection Complex: Phức hợp Bảo vệ Ngã ba.

Family Pride Coalition: Liên minh Niềm tự hào Gia đình.

Firm Power Contract: Hợp đồng quyền lực công ty.

Fish Protein Concentrate: Cô đặc protein cá.

Popular Front of the Canaries: Mặt trận phổ biến của chim hoàng yến.

Patriotic Front for Change: Mặt trận yêu nước để thay đổi.

Family Planning Clinics: Phòng khám kế hoạch hóa gia đình.

Floyd's Pro Cycling: Đi xe đạp chuyên nghiệp của Floyd.

Familial Pancreatic Cancer: Ung thư tuyến tụy gia đình.

Freight Pipeline Company: Công ty đường ống vận chuyển hàng hóa.

Fundamental Payroll Certification: Giấy chứng nhận bảng lương cơ bản.

Food Policy Council: Hội đồng chính sách lương thực.

Fuel Pool Cooling: Làm mát bằng nhiên liệu.

Fighter Pilot Course: Khóa học phi công máy bay chiến đấu.

Federal Plan Commission: Ủy ban kế hoạch liên bang.

Giải thích ý nghĩa của FPC

FPC có nghĩa “Free Pascal Compiler”, dịch sang tiếng Việt là “Trình biên dịch Pascal miễn phí”.