FSAI là gì? Nghĩa của từ fsai

FSAI là gì?

FSAI“Food Safety Authority of Ireland” trong tiếng Anh.

FSAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FSAI“Food Safety Authority of Ireland”.

Food Safety Authority of Ireland: Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland.

Một số kiểu FSAI viết tắt khác:

Fire and Security Association of India: Hiệp hội An ninh và Phòng cháy chữa cháy của Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của FSAI

FSAI có nghĩa “Food Safety Authority of Ireland”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland”.